shinji + kaworu busts

shinji + kaworu busts12 months ago at 11:55am with 1,094 notes | #kaworu nagisa #shinji ikari #kawoshin #evangelion #rebuild #3.0 #sketches #fanart #shinji x kaworu