"Welcome home, Ikari Shinji-kun."

"Welcome home, Ikari Shinji-kun."1 year ago at 05:18pm with 775 notes | #kaworu nagisa #shinji ikari #evangelion #rebuild #3.0 #kawoshin #shinji x kaworu